คำแนะนำ

          เว็บไซต์ Learn On the Net นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา ว32101 วิทยาการเทคโนโลยี 1 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 และเพื่อให้นักเรียนใช้เว็บไซต์นี้ในการทบทวนบทเรียน หรือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน มาศึกษาทดแทนคาบสอนที่ไม่ไ้ดเข้าเรียน ซึ่งเว็บไซต์นี้ทางผู้จัดทำได้มีการนำสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ตนเองพัฒนาขึ้นมา นำมาใส่ในเว็บไซต์และมีการนำสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งอื่นๆ เช่นเว็บไซต์ หรือยูทูปนำมาใส่เสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการอ้างอิงเว็บไซต์ที่ไปนำมาตามหน้าเอกสารต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงหรือนำมา 

           ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน และผู้ที่สนใจ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอบคุณเว็บไซต์ หรือยูทูปที่ทางผู้จัดทำไปไปอ้างอิงมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้นักเรียนที่ดี และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา C ได้
2. นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของภาษา C ได้
3. นักเรียนเขียนโครงสร้างภาษา C ได้
4. นักเรียนสามารถกำหนดชื่อตัวแปรได้
5. นักเรียนสามารถใช้คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูลได้
6. นักเรียนเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้
7. นักเรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้


เรียนรู้อะไรในรายวิชานี้
1.ภาษาซีเบื้องต้น
2.โครงสร้างของภาษาซี
3.การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น      
    - การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร
    - การหาค่าพื้นที่ทางคณิตศาสตร์

สื่อการสอนบนโลกออนไลน์

การติดตั้งโปรแแกรม Dev C++

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี

โครงสร้างภาษาซี

การสร้างตัวแปร

ที่มาของคลิปวีดีโอ จาก Youtube ช่อง KruTingTong TV 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนใจคลิก  เว็บครู.ไทย

บทความ

.th ดีอย่างไร

         การที่เลือกใช้โดเมน .th นั้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับการทำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน เพราะจะช่วยยืนยันว่าคุณคือ “เจ้าของ” ของเว็บไซต์นั้นๆ ที่เป็นคนไทย ที่เชื่อถือได้ แถมยังช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์จะรู้สึกปลอดภัย เนื่องจากมีการยืนยันตัวกับทางหน่วยงานที่ให้บริการ .th 

ดังนั้น สำหรับผู้ที่จะพัฒนาเว็บไซต์ การเลือกใช้ .th ให้กับเว็บไซต์ของตนเอง ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี และยังเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของคนไทย เพื่อคนไทย และทำเพื่อคนไทยจริง อยากจะเชิญชวนผู้พัฒนาเว็บไซต์ ให้หันมาใช้ .th กันให้มากๆ


ผู้เขียน นายซุปเป้อร์ สุกันทา

.in.th เพื่อการศึกษา

        ข่าวดีสำหรับครูไทย ที่ต้องการหา Domain ที่เป็นของคนไทย ที่เหมาะสำหรับการศึกษาไทย ที่ทำเพื่อเด็กนักเรียนไทย ทาง .in.th เป็นโอกาสให้ครูสมัครใช้บริการฟรี 1 ปี เพื่อจัดทำเว็บไซต์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทย หากสนใจลองคลิก THNIC Education เข้าไปศึกษาข้อมูลได้

ผลงานนวัตกรรม "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
ที่มา : วารสารกัลปพฤกษ์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

กิจกรรม

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
นายซุปเป้อร์ สุกันทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
Contact Us : super9847@gmail.com